Juttatások

Az itt olvasható kérédések és válaszok az önkéntest megillető juttatásokra vonatkoznak.

 

Milyen összeghatárt állapít meg a törvény az önkéntesek adómentes díjazására?

Közérdekű önkéntes tevékenységnek az ellenszolgáltatás nélkül végzett munka minősül. Nem minősül ugyanakkor ellenszolgáltatásnak a törvényben meghatározott költségtérítés, jutalom, illetve meghatározott esetekben a napidíj.

 

A magyar fiatal kaphat-e szálláson, étkezésen, utazási hozzájáruláson túl hozzájárulást?

Magyar fiatal természetesen a Köt. hatálya alatt is végezhet hosszú távú önkéntes szolgálatot. A költségek megtérítésén kívül lehetőség van jutalmat adni az önkéntesnek évente a minimálbér havi összegének 20%-ig, ami jelen esetben 12.500.- Ft.

 

Az önkéntesnek kiállítható-e kiküldetési rendelvény?

A kiküldetési rendelvény az önkéntes saját személygépkocsijának a használata kapcsán merül fel.

 

Kell-e járulékot fizetni önkéntesnek biztosított albérlet után?

Vagy a fogadó szervezet biztosítja a szállást vagy a bizonylattal igazolt költséget megtéríti.

 

Lehet-e telefonhasználat költségét úgy megtéríteni, hogy a mobil telefon feltöltő kártyás?

A telefonköltséggel kapcsolatban a Köt. szerint nem minősül ellenszolgáltatásnak az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása vagy bizonylattal igazolt költségének megtérítése.

 

Mi a helyzet, ha az önkéntesnek nincs munkahelye, nincs tanulói jogviszonya ...

Az önkéntes egészségbiztosításával kapcsolatban a Köt. 24.§-ában találunk ide vonatkozó rendelkezést.

 

A közérdekű önkéntes törvény alapján vehető-e kerékpár az önkéntesnek költségtérítésként?

A törvény szerint nem minősül ellenszolgáltatásnak az önkéntes utazásának biztosítása.

 

Mi vonatkozik az önkéntesek étkezési költségtérítésére és egészeségügyi hozzájárulására?

A konkrét kérdések megválaszolása előtt szeretnék kitérni az önkéntes jogviszony sajátosságaira.

 

Biztosíhatjuk, hogy az önkéntesünk képzésen részt vegyen?

A Köt. felsorolja azokat a juttatásokat, amelyek nem minősülnek ellenszolgáltatásnak és nem merül fel az adó és járulékfizetés kérdése.

 

Az EVS-ben Magyarországra érkező önkéntesek is a Köt. hatálya alá tartoznak?

Az EVS önkéntesekkel kapcsolatban már korábban is felmerült az a probléma, hogy a program szabályai szerint olyan összegű zsebpénzt kell fizetni az önkéntesnek, ami a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerint már ellenszolgáltatásnak minősül