A törvény hatálya kiterjed-e, külföldi személy által végzett önkéntes munkára?

A magyar fogadó szervezeteknél akár külföldi, akár magyar állampolgár által végzett önkéntes munkára, illetve a magyar állampolgár által a törvényben meghatározott magyar fogadó szervezetnél külföldön végzett önkéntes tevékenységre terjed ki.

 

 Ki lehet önkéntes?

Állampolgárságra tekintet nélkül önkéntes lehet minden 10 életévét betöltött személy, aki nem a kiskorúsága miatt cselekvőképtelen.

 

Ki lehet önkéntes?

Milyen feltételeknek kell megfeleni ahhoz, hogy valaki önkéntesként tevékenykedhessen az egyes fogadó szervezeteknél?