Mikor kell felelősségbiztosítást kötnie a szervezetnek

 

Kérdés:

Mikor kell felelősségbiztosíáts kötnie a szervezetnek és milyen felelősségbiztosításról van szó? Tudnak esetleg ajánlani biztosító társaságot? Esetleg az önkéntessel kötött szerződésbe belefoglalhatjuk-e, hogy ő a felelős minden általa okozott kárért?

Válasz:

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény szerint az EGT államokon kívüli térségből érkező önkéntesek foglalkoztatásakor a fogadó szervezetnek több feltételt kell teljesítenie. Ezek egyike, hogy a fogadó szervezetnek olyan felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely kiterjed az önkéntes által okozott kár megtérítésére.

4. § (6) Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam állampolgára - ide nem értve a menekültként vagy menedékesként elismert, bevándorolt, illetve letelepedett személyt, illetőleg az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárának egyeneságbeli rokonát és házastársát - közérdekű önkéntes tevékenységet akkor végezhet, ha

a) a fogadó szervezet az önkéntes által okozott kár megtérítésére felelősségbiztosítási szerződést kötött,

b) az önkéntes szállása, ellátása és visszautazása biztosított,

c) az önkéntes egészségügyi szolgáltatásra jogosult, vagy rendelkezik az egészségügyi szolgáltatások költségét fedező biztosítással.

A felelősségbiztosítás lényege, hogy a biztosító a szerződésben meghatározottak szerint mentesíti a fogadó szervezetet olyan kár megtérítése alól, amelyért a jogszabály alapján ő lenne a felelős.

A fogadó szervezet azért felelős jogszabály alapján az önkéntes által kívülálló, harmadik személynek okozott kárért, mert a Köt. kimondja, hogy amennyiben az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben okoz az önkéntes harmadik személynek kárt, azért a fogadó szervezet felelős. A szervezet pedig az önkéntestől akkor követelheti a kár megtérítését, ha azt felróható magatartással okozta. Ez a rendelkezés a harmadik személyt védi, miszerint a fogadó szervezettől mindenképpen megkapja a kártérítést és a szervezet majd a későbbiekben be tudja mindezt hajtani az önkéntesén.

 10. § (1) Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta, - az önkéntes szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a fogadó szervezet az önkéntestől követelheti kárának megtérítését.

Mindezek alapján az önkéntes szerződésben nem tudják azt meghatározni, hogy az önkéntes közvetlenül felel a harmadik személyekkel szemben, mert nem térhetnek el a fenti törvényi szabályozástól. Annak meghatározása pedig, hogy a fogadó szervezetnek köteles az önkéntes a „helyette” megfizetett kárt megtéríteni, nem feltétlenül szükséges, hiszen a törvényi szabályozás mindezt biztosítja. A törvény azon kitétele, hogy „az önkéntes szerződés eltérő rendelkezése hiányában” arra vonatkozik, ha a felek ki kívánják zárni a megtérítési kötelezettséget.

Biztosító társaságot sajnos nem tudunk ajánlani. Javaslom, hogy keressenek meg egy bróker céget, amely ajánlani tud több ilyen jellegű biztosítást.